Anmälan till program/evenemang
Jag önskar anmäla mig till följande program/evenemang:
FIE Kompetensdag 2022
  27 april, Piperska Muren i Stockholm
  Tema: Elsäkerhet
Förnamn 
Efternamn 
Företag 
Faktureringsadress
Adress 
Postnummer 
Ort 
Telefon 
E-postadress 
Märkes med avd, nr. 
 
 FIE-medlem 
 Jag önskar bli FIE Medlem 
Jag anmäler mig härmed till FIE Kompetensdag 2022 enligt följande:
Avgifter
 
 2 000 kr Kompetensdag utan middag 
 2 300 kr Kompetensdag med middag 
Ovanstående priser är exklusive moms.
Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 22 april debiteras full avgift.
Fält markerade med + måste fyllas i för att kunna skicka uppgifterna till FIE:s databas.